JMP Jarosław Piskorz

ul. Zagłoby 11/1
31-980 Kraków
POLAND

NIP: 679-157-81-34
Regon: 120054141

Konto: BRE Bank - mBank
42 1140 2004 0000 3502 3855 7670

telefon:
12 686 70 85

tel. komórkowy:
+48 502 499 298

fax: 12 686 70 85

e-mail: biuro@jmpdesign.eu